"Invictus", NELSON MANDELA.


 Nelson Mandela recitaba en prisión este poema de William Ernest Henley  para conseguir os azos suficientes para continuar:

INVICTUS

Fóra da noite que me cobre,
Negra como abismo de polo a polo, 
Dou grazas ó deus que for 
Pola miña alma inconquistable

Nas feroces poutas da circunstancia
Nin xemín nin berrei
Baixo os golpes do azar
A miña cabeza sangra, pero non se inclina

Máis alá deste lugar de ira e bágoas
É inminente o Horror da sombra,
E porén a ameaza dos anos
         Atópame e atoparame sen medo.
Non importa o estreita que sexa a porta
Nin o cargada de castigos a sentenza
Son o amo do meu destino
Son o capitán da miña alma


Ningún comentario:

Publicar un comentario