ALICIA NO PAÍS DAS MARABILLASO país das marabillas existe, por iso é importante ver a película de Tim Burton e ler o libro de Lewis Carroll. Aínda que ás veces as semellanzas sexan poucas.

Aquí os portugueses, pouco amigos de dobrar os filmes, amósanos un avance da película. Xa que por agora non a poderemos oír en galego.

Ningún comentario:

Publicar un comentario